پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات
سازمان افسران حزب توده ایران 1323- 1333 [مجموع تاریخ معاصر ایران/12] عنوان کتابی است از محمدحسین خسروپناه که در 320 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است.
کتاب «سیدضیا، عامل کودتا» را «صدرالدین الهی» تدوین کرده است. این اثر گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر را از زبان سیدضیاءالدین طباطبایی روایت می‌کند.
سیاستمدار ایرانی، شهردار تهران بین سالهای 1300-1302 و نخست وزیر ایران در زمان احمدشاه قاجار، آخرین شاه دودمان قاجار بود. در کودتای 1299 همراه با رضاخان شرکت داشت و رئیس الوزرای ایران شد.
محبوب ترین محصولات