پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات
انقلاب ایران از همان لحظه پیروزی چالشی دشوار پیش پای تحلیلگرانی گذاشت که وضعیت ایران را مطالعه می‌کردند.چارلز کورزمن، استاد جامعه‌شناسی کارولینا، در این کتاب به مطالعه همین تصورناپذیری می‌پردازد.
کتاب «کارنامه مصدق» نسخه تکمیل‌شده کتاب «کارنامه مصدق و حزب توده» نوشه ارسلان پوریا است که توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
سازمان افسران حزب توده ایران 1323- 1333 [مجموع تاریخ معاصر ایران/12] عنوان کتابی است از محمدحسین خسروپناه که در 320 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر،‌ بیان گوشه هایی از تاریخ میهن ما از دوره رضاشاه تا انقلاب 1375 است. مولف به سهم خود کوشیده است رویدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی راکه در ساختن آن نقش داشته یا شاهد آن ها بوده است توضیح دهد.
تاملی در نگرش سیاسی مصدق ((گفتارهایی در تاریخ، سیاست، و فرهنگ سیاسی در ایران)) [تاریخ ایران/14] عنوان کتابی است از فخرالدین عظیمی که در 256 صفحه و توسط انتشارات خجسته در سال 1394 به چاپ رسیده است.
در این کتاب که با قلم مسعود بهنود به تحریر در آمده، ۱۴ مقاله مستقل از زاویه مشخصی به ۲۷۵ روز دولت موقت مهندس مهدی بازرگان می‌نگرد، و هر جا لازم بوده دوربین را به گذشته گردش می‌دهد.
این کتاب کوششی است برای گردآوری آن قطعه‌های پراکنده و کنار هم‌ چیدن لحظه‌های فراموش ناشدنی تاریخ مردمی که با زندگی دکتر مصدق پیوند یافتند. در این راه بیش از هر چیز به نوشته‌ها و گفته‌های مصدق تکیه شد.
حسین مکی نویسنده این کتاب از یاران اولیه دکتر محمد مصدق در نهضت ملی شدن نفت بود که پس از مدتی راه خود را از او جدا کرد. مشهورترین تالیف او کتاب 8 جلدی «تاریخ بیست ساله ایران» است.
محبوب ترین محصولات