پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات
مرور تاریخی بسیار مهم از رویدادی سرنوشت‌ساز… نویسنده در این اثر به صورتی عالمانه نشان می‌دهد که کودتای ۲۸ مرداد بیش‌تر در مخالفت سرسختانه‌ی امریکا و انگلیس با کنترل منابع نفتی توسط ایران ریشه داشت.
یرواند آبراهامیان استاد ایرانی‌الاصلِ تاریخ در کالج باروکِ دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران می پردازد.
اختیارات، اصطلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق عنوان کتابی است از مسعود کوهستانی نژاد که در 784 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.
گریگور یقیکیان ( ۱۳۲۷-۱۲۹۸ هـ.ش) که مقالات سیاسی او در این مجموعه گردآمده است، از معدود چهره‌های برجای مانده از آن سنت پیشین است که توانست- هر چند در حاشیه- آن دگرگونی را تاب آورده و درتعبیر و ...
انقلاب ایران از همان لحظه پیروزی چالشی دشوار پیش پای تحلیلگرانی گذاشت که وضعیت ایران را مطالعه می‌کردند.چارلز کورزمن، استاد جامعه‌شناسی کارولینا، در این کتاب به مطالعه همین تصورناپذیری می‌پردازد.
کتاب «کارنامه مصدق» نسخه تکمیل‌شده کتاب «کارنامه مصدق و حزب توده» نوشه ارسلان پوریا است که توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
سازمان افسران حزب توده ایران 1323- 1333 [مجموع تاریخ معاصر ایران/12] عنوان کتابی است از محمدحسین خسروپناه که در 320 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر،‌ بیان گوشه هایی از تاریخ میهن ما از دوره رضاشاه تا انقلاب 1375 است. مولف به سهم خود کوشیده است رویدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی راکه در ساختن آن نقش داشته یا شاهد آن ها بوده است توضیح دهد.
محبوب ترین محصولات